24 Haziran 2017 - Cumartesi
Türkiye Kalkınma Vakfı Yüksek Lisans Burs Başvurusu, burs veren vakıflar

Türkiye Kalkınma Vakfı Yüksek Lisans Burs Başvurusu

Türkiye Kalkınma Vakfı Yüksek Lisans Burs Başvurusu, burs veren vakıflar

Burs Veren Vakıf: Türkiye Kalkınma Vakfı

Kimler Başvurabilir: Kırsal kalkınma alanında yükseklisans tezi yapan ve herhangi bir işte çalışmayan öğrenciler başvurabilirler.

Burs Miktarı: 350 TL / Aylık

Burs Süresi: 1 Yıl

Tez Konuları Listesi

1. Alan bazlı yerel kalkınma

2. Biyoçeşitlilik, küçük üretim yapıları ile ilişkisi ve gelişme koşulları

3. Göç dinamikleri,

4. Gündelik yaşam, iş bölüşümü ve sosyal katmanlarla (kadın-erkek-genç-yaşlı) bağı,

5. İnsan-doğal çevre ve doğal kaynak ilişkisi ve/veya iklim değişikliği,

6. İnsan yerleşimleri (Habitat),

7. Kırsal alanda toplumsal dışlanma,

8. Kırsal alanda “müştereklerin” yitirilmesi.

9. Kırsal alanda emek piyasaları ve sosyal güvenlik,

10. Kırsal alanda formel veya informel örgütlenme yapıları,

11. Kırsal alanda gençlik ve çocuk,

12. Kırsal alanda yaşlılık,

13. Kırsal işletme yapılarında değişim,

14. Kırsal kalkınma ve coğrafi işaretler,

15. Kentleşme politikalarının kırsal alana etkileri,

16. Pazarlama, yerel pazar oluşumu, alternatif pazarlama yöntemleri ve üretici gelir paylarına etkileri,

17. Toplumsal cinsiyet, kadın-erkek karşılaştırmalı eşitsizlik bulguları ve kadın-erkek eşitliği için araçsal tanımlar,

18. Yenilenebilir enerji kaynakları ve kırsal yerel önermeler.

Son Başvuru Tarihi: 14 Nisan 2017

Başvuru Burslar Stajlar

Universite Destek UniDestek.Net

Haberler Haberler